Actueel

Gebouwen

Eerste Consortiumdag Gebouwen succesvol verlopen in Almere 

Op donderdag 6 juni 2024 vond de allereerste Consortiumdag voor het Consortium Gebouwen plaats in het prachtige Natural Pavillion in Almere. Deze locatie, een voorbeeld van biobased en circulair/demontabel bouwen, vormde het ideale decor voor een dag vol kennisuitwisseling en netwerken.

De dag werd gestart met verschillende informele werkpakketbijeenkomsten, waar deelnemers de kans kregen om in gesprek te gaan met de werkpakketleiders Tijdens het plenaire middagdeel namen Joram Nauta (penvoerder) en Monique Fledderman (plaatsvervangend penvoerder) het woord. Ze bespraken de ontwikkelingen op zowel programmaniveau als op het niveau van het consortium zelf.

Met o.a. een korte toelichting op de doelen van het consortium, de impact van het hoofdlijnenakkoord en de praktische ervaringen bij het maken van de eerste kwartaalrapportages, werden de aanwezigen op de hoogte gebracht van de relevante ontwikkelingen. Er waren geen formele punten die ter besluitvorming behandeld hoefden te worden. We hebben stilgestaan bij belangrijke signalen die we als consortium naar de stuurgroep willen geven en de eerste volledige jaarrapportage voor het Nationaal Groeifonds (NGF).

Het tweede deel van de middag stond in het teken van verbindingen leggen tussen de verschillende partijen en ontwikkelingen. Er werd een demonstratie gegeven van het Innovatieframework en hoe dit in de praktijk toegepast zal worden. De komende periode zal het consortium hier verdere stappen in zetten.

De diverse werkpakketten, met onder andere projecten en de ontwikkeling van productieketens en tools, werden enthousiast ontvangen. Met name de voortgang in Friesland, waar meer dan 40 woningbouwprojecten in de pijplijn zitten, maakte indruk op de deelnemers.

Met meer dan 70 deelnemers kijken we terug op een geslaagde eerste sessie van de Consortiumdag en dit smaakt naar meer.

Meer informatie

Wil je meer weten over het Consortium Gebouwen? Neem dan contact op met Joram Nauta en Monique Fledderman.

Meer nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ieder begin van de maand het laatste nieuws in je mailbox.