Toekomstbestendige Leefomgeving

Over ons

Met meer dan 100 partijen uit de ontwerp-, bouw- en technieksector werken wij aan een emissievrije, circulaire en klimaatbestendige leefomgeving voor 2050.

Het programma

Scope

Nederland staat voor zowel een grote nieuwbouwopgave als de enorme uitdaging om bestaande bouw en infrastructuur energiezuinig, klimaatadaptief en toekomstbestendig te maken. Om dit voor 2050 waar te maken, is er nu een sprong in productiviteit nodig. 

Met het programma Toekomstbestendige Leefomgeving willen we met schaalbare innovaties een zodanige impuls geven aan de sector, dat de nodige versnelling, opschaling en productiviteitsverhoging plaatsvindt. Dit doen we door het ontwikkelen en implementeren van zowel sociale als technologische innovaties.

Naast het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen, leveren deze innovaties ook een substantiële bijdrage aan het duurzame verdienvermogen van Nederland.

Deelnemers

Het programma is een samenwerking tussen meer dan 100 marktpartijen, kennisinstellingen en overheden in de ontwerp-, bouw- en technieksector. Deze deelnemers werken samen in drie samenhangende consortia ecosysteem, gebouwen en infra.

Focus

De drie consortia in Toekomstbestendige Leefomgeving richten zich op:

Het (door)ontwikkelen van circulair en biobased bouwen.

Het datagedreven beheren en onderhouden van infrastructuur.

Het opschalen van industrialisatie in de sector, om productiviteit te verhogen en faalkosten te verkleinen.

Het versterken van het innovatie-ecosysteem, door in te zetten op nieuwe aanpakken rondom leren, samenwerken en structureel innoveren.

Coördinatie

De coördinatie van het programma wordt uitgevoerd door TKI Bouw en Techniek.

Looptijd

Het programma heeft een looptijd van vijf jaar, en loopt van 2023 tot 2028. 

Financiering

Toekomstbestendige Leefomgeving is een gezamenlijke investering van private en publieke organisaties. Het programma heeft een totale omvang van ruim € 200 miljoen.

Het Nationaal Groeifonds heeft in 2022 een reservering van € 100 miljoen gedaan voor dit programma. In februari 2023 heeft de adviescommissie besloten deze reservering om te zetten in een toekenning van € 60 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van € 40 miljoen.

De overige investeringen zijn gedaan door deelnemers in het programma.

#TBL

Een samenwerking tussen meer dan 100 marktpartijen, kennisinstellingen en overheidsinstanties uit de ontwerp-, bouw- en technieksector.

Schrijf je in voor onze nieuwsflits

Ieder begin van de maand het laatste nieuws in je mailbox.