Consortium

Ecosysteem

We werken aan het sneller laten landen van innovaties in de praktijk door nieuwe werkwijzen te onderzoeken om effectiever samen te werken.

Innovaties sneller laten landen in de praktijk

Opgave

Nederland staat zowel voor een grote nieuwbouwopgave als voor de enorme uitdaging om de bestaande bouw en infra energiezuinig, klimaatadaptief en toekomstbestendig te maken. 

Om dit op een hoger tempo te kunnen realiseren, willen we innovaties sneller laten landen in de praktijk door bestaande werkprocessen te optimaliseren. Het ecosysteem consortium in dit programma onderzoekt hiervoor nieuwe werkwijzen om effectiever samen te werken. 

Doelstellingen

De effectiviteit van het innovatie-ecosysteem in de bouw en infra vergroten.

Continue nieuwe aanwas van innovaties stimuleren.

De impact van innovaties vergroten middels productiviteit en marktadoptie.

Focus

Waar we aan werken

We verbinden koplopers uit de sector en blijven met hun volharden in het vrijbanen van innovatiepaden. Dit om samen te versnellen in het behalen van onze doelen.

Verbinden

We verbinden koplopers met elkaar voor een florerend innovatie-ecosysteem. Veel van deze koplopers zijn binnen de consortia gebouwen en infra bezig met het ontwikkelen, testen en opschalen van de benodigde innovaties. Vanuit het ecosysteem consortium zorgen we er voor dat we elkaar hierin versterken en dat we samen sneller tot deelbare inzichten komen.

Volharden

Om impact op grotere schaal te realiseren, dragen we binnen de sector en onze netwerken uit hoe belangrijk het is om hiermee aan de slag te gaan. Vernieuwing is nooit eenvoudig en we gaan weerstand ervaren in de praktijk. Om onze doelen te doen slagen, hebben we elkaar daarom hard nodig en moeten we volharden in ons doel.

Versnellen

Samen versnellen we de beoogde transities in de bouw en infra door kennis en best practices open te delen binnen het consortium. Niet alleen kennisdeling is een belangrijke factor, maar ook de grootte van het ecosysteem zelf. Hoe meer partijen deelnemen aan dit consortium, hoe sneller we de kennis op een grotere schaal kunnen delen.

Ecosysteem

Projecten

We werken naar onze doelen toe door binnen dit programma te focussen op projecten die bijdragen aan een efficiënt innovatie-ecosysteem.

Ecosysteem

Cultuur en keten

We ontwikkelen een methodische aanpak om samen te werken aan grote complexe projecten.

Ecosysteem

Human Capital Gebouwen

We creeëren een geschikte leer- en innovatieomgeving waarin vakmensen de juiste kennis en vaardigheden kunnen opdoen.

Ecosysteem

Digitalisering

We werken aan het normaliseren, toepassen en opschalen van digitale innovaties binnen de consortia gebouwen en infra en daarbuiten.

Ecosysteem

Acceleratieprogramma

We ondersteunen startups en scale-ups bij het opzetten en uitrollen van innovaties in de praktijk in de bouw- en infrasector.

Deelnemers

De sector verenigd

Het ecosysteem consortium is een samenwerking van 22 partijen. In dit programma werken wij samen met de partners uit de consortia gebouwen en consortium infra en een groeiende groep koplopers uit sector. Het streven is om het aantal organisaties dat direct baat heeft bij dit programma op te schalen naar 200 organisaties gedurende de komende 5 jaar. 

Actueel

Het laatste nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsflits

Ieder begin van de maand het laatste nieuws in je mailbox.