Ecosysteem

Cultuur en keten

Over het project

Dit project is nodig omdat veel innovaties in de bouw- en technieksector een discontinu karakter hebben: ze vragen om een ander gedrag en een andere manier van werken in de praktijk. Dit gedrag betreft alle fases van het bouwproces (voorbereiding, ontwerp, uitvoering en exploitatie) en alle betrokken professionals (van financier, opdrachtgever, vergunningverlener, ontwerper tot aan het uitvoerend personeel, monteurs en de asset, vastgoed en facility managers). Recente ervaringen hebben geleerd dat het veranderen van bestaand gedrag op basis van overtuigingen die door opleiding en jarenlange ervaring is opgebouwd, niet gemakkelijk is in de sector. 

Binnen dit project wordt een Safe Space Dialoog (SSD) ontwikkeld. Dit is een methodische aanpak om samen te werken aan grote complexe infraprojecten op basis van hoop en onderling vertrouwen. Daarnaast gaan we de ISIM methode (Intrapreneurial Stewardship Intervention Method) ontwikkelen waarmee teamleiders of managers interventies kunnen doen op basis van gedeeld eigenaarschap en gericht op het in de praktijk brengen van nieuw gedrag binnen samenwerkingsverbanden. Tenslotte wordt ook aan de slag gegaan met het hart en de ziel van cultuurverandering. Er wordt een sociale transitie game en een reeks video portretten ontwikkeld die laten zien hoe verandering ook mensen persoonlijk raakt en in beweging brengt. 

De opdrachtgevers, ontwerpers, bouwbedrijven, toeleveranciers en andere ketenspelers die betrokken zijn bij dit project leren vanuit waarden en overtuigingen te reflecteren op hun dagelijks gedrag en onderlinge samenwerking. Via train-the-trainer programma’s wordt de methode overdraagbaar gemaakt en binnen de sector verspreid. Door managers in verschillende lagen in organisaties en op verschillende plekken in de keten te laten kennismaken met deze methoden, ontstaat er een diepe impact op het niveau van de werkvloer waar gedragsverandering vaak moeilijk te realiseren is

Welke activiteiten vinden er plaats?

Binnen dit project worden de 1.0 versies van de Safe Space Dialoog (SSD) en de Intrapreneurial Stewardship Intervention Methode (ISIM) ontwikkeld en beschreven. Als input hiervoor wordt een literatuurstudie uitgevoerd en worden een serie professionals en leidinggevenden geïnterviewd. Deze literatuurstudie en de interviews leveren inzichten in de belemmerende factoren voor cultuur en gedragsverandering op en ontwerpeisen voor de SSD en ISIM methoden. Parallel hieraan worden projecten c.q. ketens geselecteerd waarin de methoden samen met de professionals in het veld worden doorontwikkeld en toegepast. Op deze manier wordt een community opgebouwd van organisaties en professionals die zich bewuster worden van cultuur en gaan werken aan het veranderen van deze cultuur. Daarnaast worden de eerste videoportretten online gepubliceerd en wordt een eerste versie van het online sociale transitie game gepubliceerd en start de werving van deelnemers (individueel of als bedrijfsteam) voor de game.

Info

Nederland
Verspreid over meerdere provincies en regio’s

Totale financiële omvang:
€ 1.696.281

Bijdrage vanuit NGF:
€ 1.167.155

Eigen investering:
€ 592.126

Betrokken organisaties

  • Hogeschool van Amsterdam
  • Vrije Universiteit Amsterdam
  • Gideon
  • Klimaatmissie Nederland

Contact

Meer weten?
Koos Johannes
E   k.johannes@hva.nl

Ecosysteem

Andere projecten

Ecosysteem

Acceleratieprogramma

We ondersteunen startups en scale-ups bij het opzetten en uitrollen van innovaties in de praktijk in de bouw- en infrasector.

Ecosysteem

Digitalisering

We werken aan het normaliseren, toepassen en opschalen van digitale innovaties binnen de consortia gebouwen en infra en daarbuiten.

Ecosysteem

Human Capital Gebouwen

We creeëren een geschikte leer- en innovatieomgeving waarin vakmensen de juiste kennis en vaardigheden kunnen opdoen.