Ecosysteem

Digitalisering

Over het project

Digitalisering is meer dan een trend – het is een essentiële tool voor innovatie en samenwerking. Het heeft daarom ook een cruciale rol in de transitie van de ontwerp-, bouw- en technieksector (OBT) om een toekomstbestendige leefomgeving te realiseren.

Het thema digitalisering is nodig om: 

 • De samenwerking tussen de consortia te versterken
 • De betrokkenen over hun eigen projecten heen te laten kijken
 • Digitale technologieën versnelt te ontwikkelen en implementeren
 • Kennis te delen (van lessons learned) en te ontwikkelen en zo te komen tot doorontwikkeling van best practices, normen en standaarden (i.s.m. met NEN) gekoppeld aan het nationaal Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving-programma (DSGO)
 • Versnippering te voorkomen en om de kennis en innovaties van de consortia Infra en Gebouwen te valideren en te normaliseren
 • Innovaties op te schalen naar de markt (actief vormgeven aan disseminaties en toepassing van digitale resultaten door de markt)
 • Beleidsknelpunten te identificeren en aan te pakken, zodat deze landelijke opschaling niet in de weg kunnen staan
 

Dit project versterkt de samenwerking binnen en tussen de drie consortia, en versnelt de ontwikkeling en implementatie van nieuwe digitale technologieën. 

De impact van het project is veelzijdig. Het draagt bij aan een efficiëntere en duurzamere OBT-sector door innovatieve digitale technologieën te implementeren. Dit bevordert de ontwikkeling van duurzame bouwpraktijken en biobased en circulaire bouwmethoden. Kennisdeling en de ontwikkeling van best practices stimuleren groei en innovatie binnen de sector. Bovendien biedt het project mogelijkheden voor beleidsontwikkeling (flankerend beleid) en -aanpassing om de adoptie van digitale innovaties in de bredere sector te bevorderen. Tot slot wordt, daar waar nodig, een gerichte koppeling gemaakt met de DigiGO-programmalijnen, zoals het DSGO, digivaardig en het DECGO (Digital Experience Centre Gebouwde Omgeving) gemaakt. Dit versterkt wederzijds de impact die gerealiseerd kan worden, maar ook de overkoepelende randvoorwaarden voor opschaling.

Welke activiteiten vinden er plaats?

 • Digitaliseringsroutes
  Onderdeel van de activiteiten is de inventarisatie van digitaliseringsroutes. Hierbij worden, in samenwerking met de consortia Infra en Gebouwen, kansrijke digitaliseringsroutes van impactprojecten geïdentificeerd.

  Een specifiek validatie- en normalisatieprogramma wordt voor de drie gekozen digitaliseringsroutes opgezet. Dit programma omvat een gedetailleerde planning en het definiëren van voorwaarden voor praktische adoptie. Uit dit programma vloeien concrete deliverables voort, gericht op brede adoptie en schaling in de praktijk.

  De resultaten van de digitaliseringsroutes worden via een programma verspreid en toegepast in de sector. Dit kan plaatsvinden via het Digital Experience Center voor de Gebouwde Omgeving en regionale werkplaatsen.

 • Kenissessies
  Parallel aan deze routes worden interviews en workshops georganiseerd. Deze (kennis)sessies, die deelnemers samenbrengen, zijn gericht op het borgen van de kennisdeling en afstemming.


Deze activiteiten voor 2024 versterken de kennisdeling en afstemming tussen de consortia Infra en Gebouwen. Ze richten zich op het faciliteren van opschaling, normalisatie en de daadwerkelijke toepassing van digitale innovaties in het consortium infrastructuur en gebouwen en daarbuiten. 

Info

Nederland
Verspreid over meerdere provincies en regio’s

Totale financiële omvang:
€ 2.000.000

Bijdrage vanuit NGF:
€ 1.200.000

Eigen investering:
€ 800.000

Betrokken organisaties

 • Projecten uit zowel het consortium infra als consortium gebouwen.

Contact

Meer weten?
Abdelilah Azouz
E  Abdelilah.azouz@digigo.nu

Ecosysteem

Andere projecten

Ecosysteem

Human Capital Gebouwen

We creeëren een geschikte leer- en innovatieomgeving waarin vakmensen de juiste kennis en vaardigheden kunnen opdoen.

Ecosysteem

Acceleratieprogramma

We ondersteunen startups en scale-ups bij het opzetten en uitrollen van innovaties in de praktijk in de bouw- en infrasector.

Ecosysteem

Cultuur en keten

We ontwikkelen een methodische aanpak om samen te werken aan grote complexe projecten.