Ecosysteem

Industrialisatie en materialen

Over het project

Experts schatten dat 60% van het bouwproces repetitief is. Door industrialisatie te bevorderen, kunnen bouwkosten worden verlaagd en de productie versneld. Nederland staat voor een grote bouwopgave met betrekking tot woningen en het vervangen van infrastructuur, en hier kan industrialisatie veel winst opleveren. Daarnaast wordt er gekeken naar materialen die de levensduur van bouwonderdelen kunnen verlengen en een minimale impact hebben op milieu en omgeving. Industrialisatie en circulair gebruik van materialen zijn cruciaal om tegen 2050 emissievrije, circulaire en klimaatbestendige gebouwen en infrastructuur te realiseren.

Door de koplopers (veelal partners vanuit de consortia gebouwen en infra) te verbinden en samen te leren, komen we versneld tot nieuwe inzichten en een sprong in productiviteit. In dit project wordt de focus gelegd op het faciliteren van opschaling, normalisatie en het wegnemen van barrières voor koplopers zodat innovaties versneld geïmplementeerd kunnen worden.

Het project industrialisatie en materialen heeft als doel om door middel van industrialisatie en het gebruik van nieuwe duurzame materialen reductie in productiekosten en verhoging van de productiviteit te realiseren. Initieel zal er een rapport worden opgesteld over de benodigde productiemachines, industrialisatiebenodigdheden, biobased en circulaire materialen en een overzicht van gerelateerde standaarden en normen. Deze zal daarna worden doorontwikkeld in een routekaart.

Welke activiteiten vinden er plaats?

  • Kennissessies
    Tijdens deze sessies staat samen leren met de koplopers centraal om samenwerking, innovatie en opschaling te bevorderen.

Info

Nederland
Op verschillende locaties

Totale financiële omvang:
€ 1.066.310

Bijdrage vanuit NGF:
€ 706.310

Eigen investering:
€ 360.000

Betrokken organisaties
– TKI Bouw en Techniek
– NEN

Contact

Meer weten?
Liselore Havermans
E   liselore@tkibt.nl

Ecosysteem

Andere projecten

Ecosysteem

Cultuur en keten

We ontwikkelen een methodische aanpak om samen te werken aan grote complexe projecten.

Ecosysteem

Digitalisering

We werken aan het normaliseren, toepassen en opschalen van digitale innovaties binnen de consortia gebouwen en infra en daarbuiten.

Ecosysteem

Human Capital Gebouwen

We creeëren een geschikte leer- en innovatieomgeving waarin vakmensen de juiste kennis en vaardigheden kunnen opdoen.

Ecosysteem

Acceleratieprogramma

We ondersteunen startups en scale-ups bij het opzetten en uitrollen van innovaties in de praktijk in de bouw- en infrasector.