Ecosysteem

Human Capital Gebouwen

Over het project

Human Capital vormt een noodzakelijke randvoorwaarde voor het realiseren van een toekomstbestendige leefomgeving. Naast de nood aan meer mensen en arbeidsbesparende technologie, is het cruciaal dat huidige vakmensen de kennis en vaardigheden opdoen om de beschikbare innovaties snel toe te passen in de praktijk. Dit omvat niet alleen het opdoen van (technologische) kennis. Het laten landen van technische en organisatorische innovaties vereist juist ook soft skills waaronder een houding gericht op leren, samenwerken en verbeteren van processen en diensten. Kortom, voor het realiseren van een toekomstgerichte en integrale leeromgeving zijn meer, wendbare en innovatieve vakmensen nodig die open staan om met en van elkaar te leren. Dit vereist een krachtige leer- en innovatieomgeving die hen hierbij ondersteunt.

Het doel van het thema Human Capital is om bij te dragen aan een groter en adaptief menselijk kapitaal dat de realisatie van een emissievrije, circulaire en klimaatbestendige leefomgeving mogelijk maakt en versnelt. Binnen dit project wordt dit gerealiseerd door een schaalbare innovatie-infrastructuur gericht op skills & competentie ontwikkeling op te bouwen die innovatie adoptie versnelt.

Welke activiteiten vinden er plaats?

Vanuit 4 krachtige regionale skills ecosystemen en één ontwikkelplek/groeihub wordt de verbinding gelegd tussen innovaties op het gebied van circulair en biobased bouwen, digitalisering en industrialisatie met human capital. Om innoveren-leren-werken regionaal te verbinden, vormt het concept Sharebouw&Techniek (S&BT) het uitgangspunt en ontwikkelen we dit concept gezamenlijk verder door. Hierbij wordt voortgebouwd op de resultaten van het programma Regionaal Bouwen aan Human Capital. Gekoppeld aan de key (technologische) innovaties, worden binnen dit project schaalbare en evidence based aanpakken (proof of concept) ontwikkeld voor:

 • Regionale learning communities gericht op skillsontwikkeling en innovatie adoptie bij (MKB-) bedrijven
 • Het verkrijgen van inzicht in de impact van innovaties op werk en (soft) skills
 • Het gebruiken van skills als ontwerpprincipe bij het vormgeven van (technologische) innovaties, rekening houdend met de skills van de huidige vakmensen
 • Het inzetten op arbeidsbesparende en ondersteunende technologie
 • Het versterken van lerend en innovatief gedrag tijdens het werk bij (MKB-)bedrijven
 • De doorvertaling van verandering in benodigde (soft) skills naar onderwijsinnovatie
 • Zij-instroom en inclusie
 • Het aanpakken van innovatie adoptie bij (MKB-)bedrijven
 

In 2024 wordt een werkprogramma per hub geformuleerd in nauwe afstemming met de partijen betrokken bij de impactprojecten en wordt gestart met de uitvoer van deze programma’s. Ook wordt er een aanpak voor landelijke opschaling uitgewerkt.

Info

Nederland
Verschillende locaties doorheen het land

Totale financiële omvang:
€ 7.680.865

Bijdrage vanuit NGF:
€ 4.741.080

Eigen investering:
€ 2.939.785

Betrokken organisaties

 • TNO
 • Alfa College
 • Hanze Hogeschool
 • Vereniging Circulair
 • Friesland
 • Pioneering
 • Hogeschool Saxion
 • Bouwlab R&DO
 • Hogeschool Utrecht
 • Spark Campus
 • Brainport Smart District
 • Bouwend Nederland
 • Techniek NL

Contact

Meer weten?
Goedele Geuskens
E   goedele.geuskens@tno.nl

Ecosysteem

Andere projecten

Ecosysteem

Cultuur en keten

We ontwikkelen een methodische aanpak om samen te werken aan grote complexe projecten.

Ecosysteem

Digitalisering

We werken aan het normaliseren, toepassen en opschalen van digitale innovaties binnen de consortia gebouwen en infra en daarbuiten.

Ecosysteem

Acceleratieprogramma

We ondersteunen startups en scale-ups bij het opzetten en uitrollen van innovaties in de praktijk in de bouw- en infrasector.