Projecten

In drie consortia werken we aan sociale en technologische innovaties die een sprong in productiviteit mogelijk maken. Deze productiviteitssprong is nodig om tijdig een toekomstbestendige leefomgeving te realiseren, die circulair, emissievrij en klimaatbestendig is.

Waar we aan werken

Gebouwen

Industriële renovatie

We realiseren de industrialisatie van circulaire en schaalbare renovatieoplossingen en toetsen dit door middel van pilotprojecten.

Ecosysteem

Human Capital Gebouwen

We creeëren een geschikte leer- en innovatieomgeving waarin vakmensen de juiste kennis en vaardigheden kunnen opdoen.

Gebouwen

Fieldlab voor natte teelten en biocomposieten

We bewerken producten uit natte teelten en verwerken deze tot materialen voor het verduurzamen van gebouwen.

Gebouwen

Ketenontwikkeling in Fryslân

We bieden ondersteuning aan partijen die werken aan keten- en productontwikkeling om regionale ketens op te zetten.

Gebouwen

Kringloop Integratie Platform 

We ontwikkelen een platform voor het delen van de data van gebouwen tussen alle partijen in de materiaalkringloop.

Gebouwen

Schaalbaar prefab strobouwsysteem (Rawblox)

We ontwikkelen industriële productietechnieken en seriematige concepten voor strobouw.

Binnenkort vind je hier nog meer projecten waar we aan werken.

Schrijf je in voor onze nieuwsflits

Ieder begin van de maand het laatste nieuws in je mailbox.