Gebouwen

Circulaire Geveleconomie

Over het project

Het herinrichten van kringlopen in de bouw is een kritische succesfactor voor het bereiken van systeemverandering. Daarmee kan de benodigde productiviteitsgroei én circulair én klimaatbestendig bouwen bereikt worden. Binnen dit project is de gevelsector volop bezig met deze circulaire ambities en CO2- reductie.

Onder het herinrichten wordt verstaan:

 • het in samenwerking organiseren
 • het investeren in productie en processen
 • het opzetten van demontage en verwerkingsfaciliteiten
 • het structureren van retourlogistiek
 • het verzorgen van tussentijdse opslag


Juridische aspecten en verdien- en verwaardingsmodellen spelen hierbij een belangrijke rol.  

Het doel is de kringlopen op een niveau te brengen waarop ze circulair kunnen functioneren met financiering vanuit de betrokken sectoren zelf, waaronder in het bijzonder de Circulaire Geveleconomie.  

Doelstellingen

De betrokken branches willen komen tot een landelijk beheersysteem van gevels, ook wel collectief retoursysteem genoemd. Het beoogd systeem dient te leiden tot:  

 • Behoud van een zo hoog mogelijke kwaliteit van de gevels, gevelproducten en -materialen voor een volgende cyclus in de biologische en/of technische kringloop. Zo mogelijk maakt dat wat onderdeel uitmaakte van de gevel in een volgende cyclus weer onderdeel uit van de gevel
 • Het gebruik van primaire materialen in producten voor gevels is in 2030 waar mogelijk vervangen door secundaire materialen en/of hernieuwbare grondstoffen en/of hergebruik van gevels of gevelproducten. 

Plan van aanpak

 • Fase 1: Vooronderzoek en inventarisaties
 • Fase 2: Voorbereiding inrichting collectief retoursysteem
 • Fase 3: Instandhouding: deze fase wordt volledig door bijdragen van bedrijven vanuit de sector gefinancierd. Het betreft daarnaast het uitbouwen en aanscherpen van prestaties binnen het systeem.

Welke activiteiten vinden er plaats?

In februari 2024 hebben de partners samen met twee ministeries het Akkoord Circulaire Geveleconomie getekend en werd de Stichting Circulaire Geveleconomie opgericht.

Het team Circulaire Geveleconomie met 7+ mensen in de uitvoering is voortvarend aan de slag. Na de zomer start ook een PhD Circulaire Geveleconomie.

Het team is momenteel aan de slag met inventarisatie. Dit bestaat voor 2024 uit:

 • het maken van procesanalyses van de kringlopen (aluminium, staal, hout, kunststof, vlakglas en hang- en sluitwerk in de gevel) en het inventariseren van kansen en belemmeringen
 • het interviewen van circa 80 (internationale) bedrijven
 • het starten van circa 10 werkgroepen met bedrijven
 • het opleveren van procesmodellen in augustus na een review door de kennispartners en ICT-partijen
 • het opzetten van keuzes en synergie oplossingen voor retoursystemen

Daarnaast heeft de Circulaire Geveleconomie getekend voor een intentie tot samenwerking met DigiGO (Digideals) en het Bouwmaterialenakkoord. Op Europees niveau (branchekoepels) wordt de sector inmiddels geïnformeerd over de ontwikkelingen in Nederland.

Zie voor meer informatie: www.circulairegeveleconomie.nl 

Info

Nederland
Door het hele land

Internationaal
Duitsland, België, Frankrijk, UK, Nordics en Zuid-Europa. 

Totale financiële omvang:
€ 5.400.00

Bijdrage vanuit NGF:
€ 2.700.000

Eigen investering:
€ 2.700.000

Betrokken organisaties
– Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG)
– Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG)
– Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBVT)
– Bouwend Nederland Vakgroep GLAS met Vlakglas Recycling Nederland (VRN)
– Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk (VHS)

Contact

Meer weten?
Monique Fledderman
E   monique@vmrg.nl

Gebouwen

Andere projecten

Gebouwen

Waardeketen vezelhennep GreenInclusive 

We leveren een Nederlandse waardeketen op voor de productie, verwerking en verwaarding van biobased bouw- en isolatieproducten.

Gebouwen

Kringloop Integratie Platform 

We ontwikkelen een platform voor het delen van de data van gebouwen tussen alle partijen in de materiaalkringloop.

Gebouwen

Fieldlab voor natte teelten en biocomposieten

We bewerken producten uit natte teelten en verwerken deze tot materialen voor het verduurzamen van gebouwen.

Gebouwen

Modulaire, industriële gebouwschil concepten

We ontwikkelen modulaire, circulaire en industriële oplossingen voor de gebouwschil.

Gebouwen

Industriële renovatie

We realiseren de industrialisatie van circulaire en schaalbare renovatieoplossingen en toetsen dit door middel van pilotprojecten.

Gebouwen

Schaalbaar prefab strobouwsysteem (Rawblox)

We ontwikkelen industriële productietechnieken en seriematige concepten voor strobouw.