Gebouwen

Ketenontwikkeling in Fryslân

Over het project

In Fryslân wordt gewerkt aan een systemische, regionale aanpak om circulair bouwen tot norm te maken. Dit wordt gedaan onder de noemer van het programma Fryslân bouwt Circulair. In de regio helpt de vereniging Circulair Friesland met het ontwikkelen van nieuwe ketens, voor met name biobased materialen (van land tot pand) en hergebruik/urban mining. Er zit in de regio enorm veel energie bij bedrijven, boeren, overheden, kennisinstellingen en NGO’s om hieraan te werken.

Om die energie maximaal in te zetten richting de ontwikkeling van biobased ketens, wordt binnen dit project ingezet op de verbinding van partijen die kunnen samenwerken op het gebied van ketenontwikkeling. Daarnaast wordt ook ondersteuning geboden aan partijen die werken aan keten- en productontwikkeling (met als doel rondom die producten regionale ketens op te zetten). De focus voor de komende jaren ligt op ketenontwikkeling rondom de gewassen vezelhennep, miscanthus, vlas en natte teelten.

In de komende drie jaar wordt gewerkt aan dit programma. Aan het eind van dit project is er zoveel ontwikkeld, kennis gedeeld en de juiste structuur opgebouwd, dat circulair bouwen (met daarin de ambities van het programma Toekomstbestendige Leefomgeving als basis) de norm is in de regio Fryslân.

Hiervoor wordt nauw samengewerkt met regionale en landelijke organisaties, zoals Gideon, Cirkelstad en Building Balance.

Welke activiteiten vinden er plaats?

  • De (door)ontwikkeling van de Friese vezelhennepketen wordt ondersteund
  • De mogelijkheden van miscanthus in regionale toepassingen en ketens worden verkend, met als doel om regionale partijen aan de keten te verbinden
  • De ontwikkeling van hoogwaardige producten afkomstig uit vlas wordt ondersteund, om daarmee het perspectief voor vlasteelt te versterken en het areaal bestemd voor vlasteelt te vergroten
  • Ontwikkeling en onderzoek op het gebied van natte teelten wordt ondersteund, waarmee economisch perspectief in veenweidegebied wordt verbonden aan de (biobased) bouwopgave
  • Diverse bijeenkomsten worden georganiseerd omtrent ketenontwikkeling en het informeren van regionale stakeholders over de kansen van biobased bouwen en lokale ketens

Info

Nederland
Fryslân

Totale financiële omvang:
500.800

Bijdrage vanuit NGF:
295.578

Eigen investering:
205.222

Betrokken organisaties
Vereniging Circulair Friesland 

Contact

Meer weten?
Erik Fledderus
E   erik.fledderus@circulairfriesland.frl

Gebouwen

Andere projecten

Gebouwen

Schaalbaar prefab strobouwsysteem (Rawblox)

We ontwikkelen industriële productietechnieken en seriematige concepten voor strobouw.

Gebouwen

Industriële renovatie

We realiseren de industrialisatie van circulaire en schaalbare renovatieoplossingen en toetsen dit door middel van pilotprojecten.

Gebouwen

Fryslân Bouwt Circulair

We werken aan een systemische en regionale aanpak om circulair bouwen tot norm te maken in Fryslân.

Gebouwen

Waardeketen vezelhennep GreenInclusive 

We leveren een Nederlandse waardeketen op voor de productie, verwerking en verwaarding van biobased bouw- en isolatieproducten.

Gebouwen

Kringloop Integratie Platform 

We ontwikkelen een platform voor het delen van de data van gebouwen tussen alle partijen in de materiaalkringloop.

Gebouwen

Modulaire, industriële gebouwschil concepten

We ontwikkelen modulaire, circulaire en industriële oplossingen voor de gebouwschil.