Gebouwen

Houtivation 

Over het project

Stichting Houtivation gaat zich de komende jaren inzetten voor een versnelde opschaling van industriële houtbouw in Nederland. Dit doen ze door enerzijds lopende onderzoeken te ondersteunen en de resultaten daaruit breder toegankelijk te maken en anderzijds door samen met haar leden nieuwe onderzoeken te initiëren. 

De stichting wil een significante rol spelen in het wegnemen van belemmeringen voor het gebruik van houtbouw door:   

  • Het ontkrachten van vooroordelen en misverstanden rond houtbouw ten opzichte van de bestaande wet- en regelgeving
  • Het leveren van betrouwbare data en bewijslast, waardoor houtbouw minimaal als gelijkwaardig wordt beschouwd ten opzichte van traditionele bouw 
  • Het ontwikkelen, documenteren en beschikbaar stellen van opgebouwde kennis rond houtbouw voor alle betrokken partijen
 

Die versnelde opschaling van industriële houtbouw in Nederland moet ervoor zorgen dat het huidige aandeel van 3% houtbouw in 2024 groeit naar minimaal 20% in de nationale woningproductie vanaf 2030.  

Daarnaast wil Houtivation ook een stevige bijdrage leveren aan de vermindering van het gebruik van niet-duurzame materialen en het vergroten van de toepassing van herbruikbare en biobased materialen, met name gericht op houtbouw. Partners Vogelzang Dakelementen en Bouwbedrijf Van Herpen willen in het project de productielijn en producten optimaliseren en de focus ligt op het verduurzamen van producten. Zo wil bouwbedrijf Gebroeders Van Herpen een 2D-gevel ontwikkelen met stro als bouwmateriaal. 

Welke activiteiten vinden er plaats in 2024?

In 2024 staat de start van het project centraal. De projectadministratie, welke voldoet aan de richtlijnen van de subsidiegever, wordt goed opgepakt. Er worden ook diverse onderzoeken gestart. Verder zal de organisatiestructuur, stichting en vereniging verder worden ingericht.

Stichting Houtivation heeft diverse bijeenkomsten georganiseerd voor toekomstige leden en bij hen door middel van een vragenlijst de belemmeringen voor de opschaling van houtbouw geïnventariseerd. Met de uitkomst van deze inventarisatie wil Houtivation aan de slag in 2024 om belemmeringen voor de opschaling van houtbouw te verminderen.

Onderzoeksparticipatie

Houtivation werkt voor leden die actief zijn binnen de industriële houtbouw. Leden van het consortium Gebouwen die samen met Houtivation willen participeren in de onderzoeken zijn altijd welkom. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Willemien van Putten via info@houtivations.nl of telefonisch op het nummer 06 53803350.

Info

Nederland
Alle provincies

Totale financiële omvang:
€ 3.500.100

Bijdrage vanuit NGF:
€ 1.703.722

Eigen investering:
€ 1.796.378

Betrokken organisaties
– Stichting Houtivation
– Vogelzang Dakelementen
– Bouwbedrijf Gebroeders Van Herpen B.V.

Contact

Meer weten?
Willemien van Putten
E   info@houtivation.nl
T   06 53803350

Gebouwen

Andere projecten

Gebouwen

Fryslân Bouwt Circulair

We werken aan een systemische en regionale aanpak om circulair bouwen tot norm te maken in Fryslân.

Gebouwen

Modulaire, industriële gebouwschil concepten

We ontwikkelen modulaire, circulaire en industriële oplossingen voor de gebouwschil.

Gebouwen

Circulaire Geveleconomie

We gebruiken en hergebruiken gevels van gebouwen, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten en de leefomgeving te vervuilen.

Gebouwen

Fieldlab voor natte teelten en biocomposieten

We bewerken producten uit natte teelten en verwerken deze tot materialen voor het verduurzamen van gebouwen.

Gebouwen

Ketenontwikkeling in Fryslân

We bieden ondersteuning aan partijen die werken aan keten- en productontwikkeling om regionale ketens op te zetten.

Gebouwen

Waardeketen vezelhennep GreenInclusive 

We leveren een Nederlandse waardeketen op voor de productie, verwerking en verwaarding van biobased bouw- en isolatieproducten.