Gebouwen

Waardeketen vezelhennep GreenInclusive 

Over het project

Dit project draagt bij aan de grondstoffentransitie door de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen te verminderen en de overstap naar biobased materialen te bevorderen. Daarnaast speelt het project een cruciale rol in het aanpakken van klimaatverandering door het vastleggen van CO2 in biobased bouw- en isolatieproducten.

Het project levert een volledig Nederlandse waardeketen op voor de productie, verwerking en verwaarding van biobased bouw- en isolatieproducten. Dit omvat:

  1. Innovatieve landbouw die de teelt van gewassen voor biobased materialen opschaalt, optimaliseert en kan waarborgen
  2. De implementatie van geavanceerde verwerkingsfaciliteiten die natuurlijke grondstoffen omzetten in hoogwaardige bouw- en isolatieproducten
  3. De ontwikkeling en marktintroductie van biobased producten die voldoen aan de eisen van de bouwsector


De impact van GreenInclusive Natural Products BV is veelzijdig:

  1. Het project biedt nieuwe inkomstenstromen voor de agrarische sector en creëert werkgelegenheid binnen de gehele waardeketen, van teelt tot verwerking en verkoop
  2. Door de productie van biobased materialen wordt de uitstoot van broeikasgassen verminderd, wordt CO2 vastgelegd in de producten en wordt de biodiversiteit bevorderd door de integratie van duurzame landbouwmethoden
  3. De introductie van natuurlijke bouw- en isolatieproducten draagt bij aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving, wat resulteert in meer duurzame energiezuinige en milieuvriendelijke gebouwen


Kortom, GreenInclusive Natural Products BV zet in op een integrale aanpak die zowel economische als ecologische voordelen biedt, en zo bijdraagt aan een duurzamere bouw- en landbouweconomie voor Nederland.

Welke activiteiten vinden er plaats?

De definitieve engineering en implementatie van de hard- en software om de faciliteiten operationeel te maken voor het verwerken en verwaardigen van natuurlijke grondstoffen afkomstig van Nederlandse agrariërs.  

Info

Friesland
Leeuwarden en Heerenveen

Totale financiële omvang:
€ 2.000.000

Bijdrage vanuit NGF:
€ 1.200.000

Eigen investering:
€ 800.000

Betrokken organisaties
– GreenInclusive Natural Products BV

Contact

Meer weten?
M.A. Roorda
E   m.roorda@greeninclusive.nl

Gebouwen

Andere projecten

Gebouwen

Fieldlab voor natte teelten en biocomposieten

We bewerken producten uit natte teelten en verwerken deze tot materialen voor het verduurzamen van gebouwen.

Gebouwen

Industriële renovatie

We realiseren de industrialisatie van circulaire en schaalbare renovatieoplossingen en toetsen dit door middel van pilotprojecten.

Gebouwen

Ketenontwikkeling in Fryslân

We bieden ondersteuning aan partijen die werken aan keten- en productontwikkeling om regionale ketens op te zetten.

Gebouwen

Schaalbaar prefab strobouwsysteem (Rawblox)

We ontwikkelen industriële productietechnieken en seriematige concepten voor strobouw.

Gebouwen

Modulaire, industriële gebouwschil concepten

We ontwikkelen modulaire, circulaire en industriële oplossingen voor de gebouwschil.

Gebouwen

Kringloop Integratie Platform 

We ontwikkelen een platform voor het delen van de data van gebouwen tussen alle partijen in de materiaalkringloop.