Gebouwen

Fieldlab voor natte teelten en biocomposieten

Over het project

Het project fieldlab natte teelten en biocomposieten is verdeeld in drie deelthema’s:

  • een fieldlab voor natte teelt
  • een kennis- en innovatieplatform voor biocomposieten
  • bijbehorende valorisatie en innovatietrajecten voor vezelgebaseerde bouwmaterialen


Het fieldlab is een fysieke locatie van 10 hectare in ontwikkeling. Producten uit de natte teelten worden in een proeffabriek bewerkt en verwerkt tot materialen voor de bouw, met name voor isolatie.

De afgelopen jaren is er veel geëxperimenteerd met natte teelten en hierbij werd veel nieuwe kennis opgedaan. Maar nu is het belangrijk dat een volgende stap wordt gemaakt waarin marktpartijen en onderzoekers samenwerken om producten te produceren voor de markt. Op dit moment zit dit nog in de experimentele fase, maar het is noodzakelijk om deze ketens klaar te maken voor de markt.

De beoogde impact van het project is het daadwerkelijk lokaal produceren en toepassen van biobased materiaal.

Welke activiteiten vinden er plaats in 2024?

In 2024 worden de productievelden verder ingericht, met als doel 10 hectare productie. Er wordt ook een bewerkingsfabriek ontwikkeld. Voorts wordt het aantal betrokken bedrijven uitgebreid en komt de publieksvoorlichting op gang.

Info

Friesland
Hegewarren en Smallingerland

Totale financiële omvang:
€ 700.000

Bijdrage vanuit NGF:
€ 350.000

Eigen investering:
€ 350.000

Betrokken organisaties
– Studio Tjeerd Veenhoven
– Hogeschool NHL Stenden
– Bouwgroep Dijkstra Draisma
– SOM
– Van Hall Larenstein
– VIP NL
– Provincie Friesland
– Hekstra
– Wetland Products

Contact

Meer weten?
Petra Boorsma
E   pboorsma@biosintrum.nl

Gebouwen

Andere projecten

Gebouwen

Houtivation 

We zetten ons in voor een versnelde opschaling van industriële houtbouw doorheen het hele land.

Gebouwen

Circulaire Geveleconomie

We gebruiken en hergebruiken gevels van gebouwen, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten en de leefomgeving te vervuilen.

Gebouwen

Fryslân Bouwt Circulair

We werken aan een systemische en regionale aanpak om circulair bouwen tot norm te maken in Fryslân.

Gebouwen

Waardeketen vezelhennep GreenInclusive 

We leveren een Nederlandse waardeketen op voor de productie, verwerking en verwaarding van biobased bouw- en isolatieproducten.

Gebouwen

Modulaire, industriële gebouwschil concepten

We ontwikkelen modulaire, circulaire en industriële oplossingen voor de gebouwschil.

Gebouwen

Industriële renovatie

We realiseren de industrialisatie van circulaire en schaalbare renovatieoplossingen en toetsen dit door middel van pilotprojecten.