Gebouwen

Kringloop Integratie Platform 

Over het project

In het project wordt een platform ontwikkeld voor het delen van data van gebouwen, en elk onderdeel daarvan, tussen alle partijen die in de materiaalkringloop betrokken zijn. Het platform kan antwoord geven op vragen die betrekking hebben op ontwerp, samenstelling en herkomst van materialen en producten, in elke fase van de gebouwlevenscyclus. 

Het leveren van betrouwbare data over geleverde producten is essentieel vanuit het gezichtspunt van kwaliteitsborging. Daarnaast is het ook nodig voor renovatie, hergebruik en recycling, en het dient ter onderbouwing van claims inzake de geleverde milieuprestaties. Het platform maakt bovendien ketens van samenwerkende bedrijven efficiënter. Met deze tool wordt een belangrijke kwaliteitssprong gemaakt in de ondersteuning van circulaire en biobased bedrijfsprocessen. 

Welke resultaten worden er opgeleverd?

 • Innovatie Raamwerk
 • Re-engineering van bedrijfsprocessen
 • Processimulatiesysteem
 • Workflow management systeem
 • Data Beheer en Distributie Systeem
 • Configuratie Management Systeem
 • Process Management Systeem
 • Business Data Management Systeem
 • Parametrisch Modelleringssysteem

Welke activiteiten vinden er plaats?

 • De systeemarchitectuur wordt verder uitgewerkt
 • De specificaties van de functionaliteit van de onderdelen van het platform worden opgesteld
 • Het Innovatie Raamwerk wordt verder uitgebreid

Info

Nederland
Door het hele land

Totale financiële omvang:
€ 8.000.000

Bijdrage vanuit NGF:
€ 4.000.000

Eigen investering:
€ 4.000.000

Betrokken organisaties
– AplusV
– Bakker en Spees
– Ee’yoo
– Hogeschool Utrecht
– InfraBim
– Packhunt / White Lioness
   Technologies
– Platform-IO
– Productivity / Buro de Haan
– Real Capital Systems
– Semmtech
– Squarewise
– Technische Universiteit Delft
– TNO
– Weaver Technologies

Contact

Meer weten?
Wim Gielingh
E   wim.gielingh@realcapitalsystems.com

Gebouwen

Andere projecten

Gebouwen

Waardeketen vezelhennep GreenInclusive 

We leveren een Nederlandse waardeketen op voor de productie, verwerking en verwaarding van biobased bouw- en isolatieproducten.

Gebouwen

Industriële renovatie

We realiseren de industrialisatie van circulaire en schaalbare renovatieoplossingen en toetsen dit door middel van pilotprojecten.

Gebouwen

Fieldlab voor natte teelten en biocomposieten

We bewerken producten uit natte teelten en verwerken deze tot materialen voor het verduurzamen van gebouwen.

Gebouwen

Fryslân Bouwt Circulair

We werken aan een systemische en regionale aanpak om circulair bouwen tot norm te maken in Fryslân.

Gebouwen

Schaalbaar prefab strobouwsysteem (Rawblox)

We ontwikkelen industriële productietechnieken en seriematige concepten voor strobouw.

Gebouwen

Modulaire, industriële gebouwschil concepten

We ontwikkelen modulaire, circulaire en industriële oplossingen voor de gebouwschil.