Gebouwen

Fryslân Bouwt Circulair

Over het project

In Fryslân wordt gewerkt aan een systemische, regionale aanpak om circulair bouwen tot norm te maken. Dit wordt gedaan onder de noemer van het programma Fryslân bouwt Circulair. In de regio helpt Circulair Friesland met het ontwikkelen van nieuwe ketens, voor met name biobased materialen (van land tot pand) en hergebruik/urban mining. Er zit in de regio enorm veel energie bij bedrijven, boeren, overheden, kennisinstellingen en NGO’s om hieraan te werken. Essentieel hierin is de ontwikkeling van de vraag naar circulaire oplossingen in de bouw. Daarom wordt met dit project volop ingezet op het stimuleren van de vraagkant.

Concreet worden alle grote opdrachtgevers in de bouw, zoals gemeenten en woningcorporaties hierbij betrokken. Vanuit het project verbinden we deze organisaties, delen we kennis, zetten we de governance structuur op en zorgen we voor het opleiden van projectteams. Dit wordt gerealiseerd aan de hand van meer dan 40 concrete bouwprojecten in Fryslân. Een aantal grotere gebiedsontwikkelingen krijgen extra ondersteuning met dit project. Daar is nog extra impact te maken met elkaar. Dit zijn de zogenaamde impactprojecten, waarvan we er 5 gaan ondersteunen i.s.m. gemeenten.

In de komende drie jaar wordt gewerkt aan dit programma. Aan het eind van dit project is er zoveel ontwikkeld, kennis gedeeld en de juiste structuur opgebouwd, dat circulair bouwen (met daarin de ambities van het NGF Toekomstbestendige Leefomgeving als basis) de norm is in de regio Fryslân.

Hiervoor wordt nauw samengewerkt met regionale en landelijke organisaties, zoals Gideon, Cirkelstad en Building Balance.

Welke activiteiten vinden er plaats?

  • Het uitvoeringsprogramma wordt ontwikkeld. Dit wordt ook gedeeld met de rest van Nederland
  • De eerste 10 bouwprojecten worden begeleid
  • De aanpak voor de 5 impactprojecten wordt neergezet

Info

Fryslân

Totale financiële omvang:
€ 1.975.600

Bijdrage vanuit NGF:
€ 1.130.043,20

Eigen investering:
€ 845.556,80

Betrokken organisaties
– Vereniging Circulair Friesland

Contact

Meer weten?
Nick Boersma
nick.boersma@circulairfriesland.frl

Gebouwen

Andere projecten

Gebouwen

Industriële renovatie

We realiseren de industrialisatie van circulaire en schaalbare renovatieoplossingen en toetsen dit door middel van pilotprojecten.

Gebouwen

Fieldlab voor natte teelten en biocomposieten

We bewerken producten uit natte teelten en verwerken deze tot materialen voor het verduurzamen van gebouwen.

Gebouwen

Ketenontwikkeling in Fryslân

We bieden ondersteuning aan partijen die werken aan keten- en productontwikkeling om regionale ketens op te zetten.

Gebouwen

Schaalbaar prefab strobouwsysteem (Rawblox)

We ontwikkelen industriële productietechnieken en seriematige concepten voor strobouw.

Gebouwen

Kringloop Integratie Platform 

We ontwikkelen een platform voor het delen van de data van gebouwen tussen alle partijen in de materiaalkringloop.

Gebouwen

Houtivation 

We zetten ons in voor een versnelde opschaling van industriële houtbouw doorheen het hele land.