Gebouwen

Industriële renovatie

Over het project

Binnen dit project wordt de industrialisatie van circulaire en schaalbare renovatieoplossingen gerealiseerd en getoetst door middel van pilotprojecten. Na afloop van dit project zijn er tenminste drie marktrijpe circulaire renovatieoplossingen gerealiseerd met een gezonde business case en opschalingsperspectief.  

Dit project is opgebouwd uit de volgende werkgroepen: 

 • Project 1: ARV Utrecht – Opschaling hoogbouw jaren ‘60-‘70 opschaling
  Het ARV impactproject bouwt voort op een Europees project genaamd ARV, waarin innovatieve renovatiestrategieën zijn ontwikkeld voor middenhoog- en hoogbouwflats uit de jaren ’50-’70. “ARV” komt van het Noorse woord voor “erven/nalatenschap”, en het project beoogt zorgvuldig beheer van deze erfgoedflats. De renovatiestrategieën omvatten een geïntegreerd gevelisolatieconcept en een Solarmodule die meer zonnepanelen op daken mogelijk maakt. Het huidige ARV impactproject richt zich op biobased en technisch circulaire gevelconcepten, inclusief nieuwe productielijnen en software voor schaalvergroting. Naast technische ontwikkelingen ligt de focus op human capital. De kennis en vaardigheden voor een succesvolle renovatie staan centraal bij het leerbedrijf in Utrecht.

 • Project 2: Biobased en circulair renoveren betaalbaar (BCRB) – Digitale tools en industrialisatie rijtjeswoning grondgebonden jaren ‘60
  Woningcorporaties staan voor de uitdaging om woningen betaalbaar en duurzaam te renoveren met circulaire en biobased materialen. Dit vereist opschaling van plug & play oplossingen op basis van verschillende criteria: biobased en circulair materiaalgebruik, CO2-neutraliteit, opschaalbaarheid, innovatie, minimale bewonerimpact en industriële prefabricage. Binnen dit project wordt de evaluatie, optimalisatie en doorontwikkeling van bestaande renovatie aangepakt. Op basis van technologische innovaties en sociale innovaties wordt een effectieve renovatiestrategie opgesteld.

 • Project 3: 50.000 woningen – Grondgebonden opschaling rijtjeswoning jaren ‘50–‘90
  Met dank aan andere innovatieprojecten zijn er al producten gereed die een woningrenovatie naar aardgasvrij mogelijk maken, maar ondanks dat blijft schaal en versnelling nog uit. Om ook nog de stap naar circulaire en biobased oplossingen te kunnen maken, blijft het zo te duur en er is een tekort aan personeel om op tijd aan de prestatieafspraken te voldoen. In dit impactproject zoomen we in op het deel van de keten van fabrikant tot en met klant (bewoner). Net als dat in reactoren op grote schaal andere wetenschap nodig is (chemische technologie) dan in een petrischaaltje (scheikunde), werken we in dit impactproject aan nieuwe processen en deels ook producten die nodig zijn voor verduurzaming op grote schaal met een veel hogere productiviteit. Het gaat daarbij over gedrag en cultuur, procesgereedschap, industrialisatie en digitalisering.

Welke activiteiten vinden er plaats?

 • Woningscan
 • Meerjaren woonlastenbegroting
 • Proof-of-concept van integratie installatietechniek in gevelmodules
 • Formele aftrapbijeenkomst U Experience
 • Technische uitwerking productielijn 2.0
 • Plan gereed voor certificering, incl. normenkader en certificerende instellingen
 • Plan gereed voor automatisering van engineering

Info

Locatie Fase 1
Utrecht, Noord Holland, Overijssel 

Locatie Fase 2.
Heel Nederland en ook internationaal 

Totale financiële omvang:
€ 13.139.475

Bijdrage vanuit NGF:
€ 6.609.085

Eigen investering:
€ 6.530.390

Betrokken organisaties

 • Hogeschool Utrecht
 • ROM Region Utrecht
 • Provincie Utrecht
 • Rc-panels
 • Productivity
 • Inside Out
 • Bouwlab R&Do
 • De Alliantie
 • Alba Concepts
 • Ee’yoo
 • Axionomic
 • Saxion Hogeschool

Contact

Meer weten?
Wilfred van Beuningen
E   wilfred@bouwlab.com

Gebouwen

Andere projecten

Gebouwen

Kringloop Integratie Platform 

We ontwikkelen een platform voor het delen van de data van gebouwen tussen alle partijen in de materiaalkringloop.

Gebouwen

Ketenontwikkeling in Fryslân

We bieden ondersteuning aan partijen die werken aan keten- en productontwikkeling om regionale ketens op te zetten.

Gebouwen

Industriële renovatie

We realiseren de industrialisatie van circulaire en schaalbare renovatieoplossingen en toetsen dit door middel van pilotprojecten.

Gebouwen

Fieldlab voor natte teelten en biocomposieten

We bewerken producten uit natte teelten en verwerken deze tot materialen voor het verduurzamen van gebouwen.

Gebouwen

Schaalbaar prefab strobouwsysteem (Rawblox)

We ontwikkelen industriële productietechnieken en seriematige concepten voor strobouw.

Gebouwen

Fryslân Bouwt Circulair

We werken aan een systemische en regionale aanpak om circulair bouwen tot norm te maken in Fryslân.