Gebouwen

Schaalbaar prefab strobouwsysteem (Rawblox)

Over het project

De carbon-footprint van de bouwsector is even groot als die voor het verwarmen van alle woningen en gebouwen in Nederland. Zo’n 40% van de energie-intensieve industrieproductie is gelieerd aan de bouwsector. De verduurzaming van de industrie gaat traag en levert daardoor nauwelijks een bijdrage aan de klimaatdoelen die in 2030 gehaald moeten worden. Inzetten op het gebruik van biobased bouwmaterialen zoals hout en vezels uit teelten en reststomen van de landbouw kan deze transitie aanzienlijk versnellen. Enerzijds omdat ze het gebruik van CO2-intensieve materialen verdringen en anderzijds omdat er CO2 aan de atmosfeer wordt onttrokken en als koolstof wordt opgeslagen in gebouwen.

Strobouw is op dit moment in Nederland echter kleinschalig en alleen voorbehouden aan particuliere woningbouw. De innovatie zit in de ontwikkeling van industriële productietechnieken en seriematige concepten en de vertaling daarvan naar digitale parametrische modellen. Daarnaast wordt ook gekeken naar de ontwikkeling en toepassing van landbouwmethoden die voorkomen dat er teveel organische stof van het land wordt getrokken.

Door de slag te maken naar industriële verwerking kan de arbeidsfactor per FTE van 30min./m2 geveldeel (met het huidige prototype van de fabriek) worden teruggebracht naar 5min./m2. Daarmee wordt de arbeidsfactor significant verlaagd. Die arbeidskosten maken op dit moment zo’n 70% uit van de kostprijs.

Welke activiteiten vinden er plaats?

De bestaande producten zijn aangepast om ze geschikt te maken voor massaproductie met de nieuwe machine. Binnenkort wordt er gebruikt gemaakt van o.a. standaard internationale ‘large square bales’. Met deze grote strobalen is het mogelijk om 6 wand- of dakpanelen tegelijk te produceren. Ook is de houtconstructie aangepast en zo wordt 15% hout bespaard. De dakelementen zijn herontworpen en overspanningen van 6 meter zijn mogelijk gemaakt.

De komende maanden wordt de detailengineering uitgewerkt van de vernieuwde productielijn. Eind 2024 moet het prototype gebouwd zijn.

Info

Nederland
Provincies Zuid-Holland en Gelderland

Totale financiële omvang:
€ 972.000

Bijdrage vanuit NGF:
€ 429.634

Eigen investering:
€ 542.366

Betrokken organisaties
– Horizon
– Provincie Flevoland

Contact

Meer weten?
Daan Hartge
E   daanhartge@rawblox.com

Gebouwen

Andere projecten

Gebouwen

Houtivation 

We zetten ons in voor een versnelde opschaling van industriële houtbouw doorheen het hele land.

Gebouwen

Modulaire, industriële gebouwschil concepten

We ontwikkelen modulaire, circulaire en industriële oplossingen voor de gebouwschil.

Gebouwen

Ketenontwikkeling in Fryslân

We bieden ondersteuning aan partijen die werken aan keten- en productontwikkeling om regionale ketens op te zetten.

Gebouwen

Fieldlab voor natte teelten en biocomposieten

We bewerken producten uit natte teelten en verwerken deze tot materialen voor het verduurzamen van gebouwen.

Gebouwen

Waardeketen vezelhennep GreenInclusive 

We leveren een Nederlandse waardeketen op voor de productie, verwerking en verwaarding van biobased bouw- en isolatieproducten.

Gebouwen

Circulaire Geveleconomie

We gebruiken en hergebruiken gevels van gebouwen, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten en de leefomgeving te vervuilen.