Actueel

Gebouwen

Programma van eisen voor digitaal materiaal-, product-, en gebouwpaspoort geïntroduceerd

De bouwsector richt zich de komende jaren op het verduurzamen van bestaande woningen en het realiseren van energieneutrale nieuwbouwwoningen. Dit is echter niet voldoende. Het is ook van belang dat de gegevens van een gebouw (inclusief materiaal- en productgebruik) digitaal geborgd worden en beschikbaar gemaakt worden om onderhoud in de toekomst beter in te plannen. Sinds de start van het Toekomstbestendige Leefomgeving-programma is daarom gewerkt aan een programma van eisen voor een materiaal-, product-, en gebouwpaspoort. De eerste opzet is ondertussen gerealiseerd.

Europese wetgeving

De Europese Commissie heeft in 2020 beslist om de digitale en duurzaamheidstransitie van de gebouwde omgeving aan elkaar te koppelen. Om de duurzaamheidsdoelen te behalen heeft Europa ook enkele tools aangehaald die hiervoor ingezet kunnen worden zoals digitale paspoorten. In het onderzoek naar een geschikt programma van eisen werd daarom binnen werkpakket 4 van het Gebouwen consortium de focus gelegd op paspoorten voor materiaal, producten en gebouwen.

Opzet onderzoek

In het onderzoek (samenwerking tussen TNO, Axionomic, Semmtech en Alba Concepts) komen meerdere onderwerpen aan bod, zoals de Europese regelgeving, standaardisatie en marktinitiatieven rondom paspoorten in de bouw. Op basis van deze factoren, is een ‘to be’ paspoortsituatie als uitgangspunt genomen met als doel een beeld te schetsen van hoe het systeem van paspoorten in de bouw eruit zou kunnen zien vanuit een technisch perspectief. Het programma van eisen biedt een Europees kader voor het design van het paspoortensysteem en de ontwikkeling van software voor paspoorten.

Hoe verder?

De volgende stap in het proces is het ontwerp van het paspoortensysteem met bijbehorende demonstratiesoftware. Deze software geeft een beeld van de waarde van paspoorten voor de bouw, voortbouwend op bestaande initiatieven en aansluitend bij de Europese kaders.

Meer informatie?

Deze ontwikkeling is een onderdeel van werkpakket 4 binnen het Gebouwen consortium. Heb je vragen over dit programma van eisen? Neem dan contact op met Sven Hillebrink per mail of telefonisch via 06 28846434.

Meer nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ieder begin van de maand het laatste nieuws in je mailbox.