Consortium

Gebouwen

We verduurzamen bestaande gebouwen en realiseren energieneutrale nieuwbouwwoningen door in te zetten op biobased en circulaire bouwmateriaalketens.

Biobased en circulaire bouwmaterialen implementeren

Opgave

De bouwsector staat in Nederland, en internationaal, voor een grote nieuwbouwopgave als voor de uitdaging om de bestaande bouw energiezuinig, klimaatadaptief en toekomstbestendig te maken. 

Om dit op een hoger niveau te kunnen realiseren, willen we meer biobased en circulaire bouwmaterialen implementeren in de bestaande keten. Het Gebouwen consortium bekijkt hiervoor digitale tools en een breed toepasbare set normen om organisaties de nodige ondersteuning te bieden.

Doelstellingen

Opzetten van biobased en circulaire bouwmateriaalketens die aansluiten.

Ontwikkelen van een breed toepasbare samenhangende set normen en standaarden voor deze ketens, zodat we een level playing field krijgen.

Ondersteuning van ketens door verregaande digitalisering van de producerende, bouwende en beherende partijen.

Focus

Waar we aan werken

We bewegen partijen in het innovatie-ecosysteem naar een ambitieuzere vraag naar circulaire bouwmaterialen. Daarnaast valideren we de hulpmiddelen en prestaties van nieuwe materialen en toepassingen door middel van monitoring. Dit om samen te versnellen in het behalen van onze doelen.

Optimaliseren van de keten

We analyseren de opbouw van de bestaande keten en bekijken hoe we het gebruik van biobased en circulaire bouwmaterialen sneller kunnen implementeren binnen het framework. Om dit te realiseren, leggen we de focus op ketenontwikkeling in de verschillende projecten van dit programma.

Implementeren op grote schaal

We ontwikkelen een route om de implementatie van biobased en circulaire bouwmaterialen op grotere schaal te realiseren. Deze route wordt ondersteund door middel van een aantal specifiek ontwikkelde hulpmiddelen, commitment op grootschalige toepassing en flankerend beleid.

Monitoren van prestaties

We valideren de hulpmiddelen en prestaties van nieuwe materialen en toepassingen  door middel van monitoring in verschillende impactprojecten. Zo kunnen we de beoogde prestaties op kleine schaal in de praktijk testen. Binnen de impactprojecten passen we de ontwikkelde faciliterende diensten en producten als eerste toe.

Gebouwen

Projecten

We werken naar onze doelen toe door binnen dit programma een structuur te gebruiken waarin we kiezen om in verschillende projecten de ketenontwikkeling centraal te stellen. 

Gebouwen

Fryslân Bouwt Circulair

We werken aan een systemische en regionale aanpak om circulair bouwen tot norm te maken in Fryslân.

Gebouwen

Ketenontwikkeling in Fryslân

We bieden ondersteuning aan partijen die werken aan keten- en productontwikkeling om regionale ketens op te zetten.

Gebouwen

Waardeketen vezelhennep GreenInclusive 

We leveren een Nederlandse waardeketen op voor de productie, verwerking en verwaarding van biobased bouw- en isolatieproducten.

Gebouwen

Circulaire Geveleconomie

We gebruiken en hergebruiken gevels van gebouwen, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten en de leefomgeving te vervuilen.

Deelnemers

De sector verenigd

Alle consortiumpartners zijn (inter)nationaal toonaangevend en stellen hun expertise beschikbaar binnen het programma en investeren zelf Het is een mix van grote en kleine bedrijven uit de gehele keten, opdrachtgevers en kennisinstellingen. Het zijn zowel organisaties uit de OBT-sector als partijen van buiten de sector. Het is nadrukkelijk de bedoeling om gedurende de looptijd van het project nieuwe partijen van binnen en buiten de bouwsector te betrekken.

Actueel

Het laatste nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsflits

Ieder begin van de maand het laatste nieuws in je mailbox.